Økonomi

Hvad koster det

I oversigten neden for, kan du se hvad kommunen i sagsbehandlingen har budgetteret med at projektet kommer til at koste.

Læg mærke til, at ansøgningen til EU-Life puljen ialt er på 15 millioner, og at forundersøgelsen som Niras har lavet, regner med udgifter til byggeprojektet på 15 millioner.

Men hvis projektet skal gennemføres som EU forventer, så koster det 26 millioner!

Og så er der ikke regnet med de erstatninger som kommer, fordi kommunen ikke har lavet et forsvarligt projekt.