Politisk behandling

Politisk behandling

Til venstre kan du gå tilbage gennem Næstved Kommune politiske behandling af Suså/Torpe Kanal projektet, som er startet som et spildevandsprojekt betalt af NK-Forsyning.

For at en lille gruppe borgere kan spare penge på fortsat brug af forældet spildevandsrensning, skal Torpe Kanal føres uden om Bavelse sø til Susåen.

Dette kræver i følge Næstved Kommune at Susåen mellem Bavelse sø og Holløse Mølle skal have meget lavere vandstand end den har i dag.

Derfor skal der laves en ny dæmning tværs over Bavelse sø, og den gamle mølledæmning ved Holløse Mølle skal graves igennem.

Det går ud over mindst 30 hektar våde enge og vådområder, som blev etableret for 10-15 år siden for at skabe gode naturforhold ved Susåen. At ødelægge denne fine natur er ikke noget problem set med politikernes øjne, bare de kan få lov til at lave et prestige projekt.

Projektet er anslået til at koste 26,3 millioner, og 275 borgere kan tilsammen spare 14 millioner.

Læs mere om økonomien i projektet