Bemærkninger

LIFE Tykskallet malermusling

7. november 2014

Odense og Fåborg-Midtfyns kommuner udgiver en rapport om mulighederne for et projekt om bevarelse af tykskallet malermusling (Unio crassus) i fynske åer

 

Februar 2015

Næstved Kommune deltager i projekt- møde med fynske kommuner. I Næstved drejer projektet sig om Torpe Kanal.

29. april 2015

Projektbeskrivelse vedrørende Torpe Kanal sendes til de fynske kommuner forud for møde den 6. maj.

 

6. maj 2015

Næstved Kommune oplyser til mødet med de fynske kommuner, at de ændrer planer, men oplyser intet konkret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. juni 2015

Teknisk udvalg: "De forbedrede levevilkår for malermuslingen vil sammen med projektet i Susåen/Torpe Kanal vedr. spildevandsindsatser, som er beskrevet i høringssvar til vandområde-planerne skabe et godt samspil og synergi projekterne imellem."

 

 

 

Spildevandssag

November 2014

Næstved Kommune skriver til Naturstyrelsen omkring reglerne for nedsivningsanlæg, og får at vide at de skal følge spildevandsbekendtgørelsen

December 2014

NK-Spildevand bestiller en faunaundersøgelse af Susåen og Fladsåen, som udføres den 30/12 2014 og den 13/4 2015.

24. April 2015

NK-Spildevand laver det første økonomiske overslag over hvad der kan spares ved at lægge Torpe Kanal uden om Bavelse sø: 111 millioner.

 

6. maj 2015

Næstved Kommune skriver til Naturstyrelsen

"Afkoble Torpe Kanal fra Bavelse Sø koster 6 millioner, men kan spare 100 millioner"

"Det er naturlig vis ikke "bare lige" at gøre, der er fredninger, Natura2000 osv...farbar vej"

22. maj 2015

Næstved Kommuen skriver i notat:

"Projektet går dels ud på at forlænge Susåen og omlægge Torpe Kanal så denne får udløb i Suså frem for Bavelse sø. Herved undgås fosforkraver fra søen og dermed rensekravet til ejendommene.

Samtidig laves et omløbstryg ved opstemning ved Holløse Mølle. Herved sikres fiskepassage, se bilag for uddybnig af projektet".

26. maj 2015

Teknisk Udvalg behandler sagen. NK-Forsyning skal betale. Samtidig vedtager udvalget at indstille til byrådet, at Næstved Kommune skal skrive til Naturstyrelsen, "at der ikke er noget omløbsstryg ved Holløse Mølle"

1. juni 2015

Økonomiusvalget behandler sagen, NK-Forsyning skal betale

10. Juni 2015

Teknisk udvalg har sagen på tillægsdagsorden, "Sagen bortfalder".

11. juni 2015

En medarbejder fra NK-Forsyning af aftalt møder med de 3 mest berørte lodsejerne. Kommunen skriver ingen notater fra møderne.

Lodsejere har oplyst "Så kan kommunen medarbejder få sine stryg" og "NK-Forsyning betaler bare af egenkapitalen, hvis lodsejerne ikke vil være med"

15. juni 2015

Ejeren af Holløse Mølle skriver til Næstved KJommune, og foreslår at der skal ske forbedringer af det eksisterende omløbsstryg, i stedet for at sænke vandstanden drastisk i Susåen. Projektet er aldrig blevet behandlet i kommunen, bortset fra "det er nok bare en klage over vandplanerne"

16. juni 2015

Byrådet behandler sagen. I følge referatet er sagen behandlet i Teknisk Udvalg den 10. juni, hvor TU har fundet finansiering, fordi administrationen var blevet gjort opmærksom på at finansiering fra NK-Forsyning "ikke er lovgivnings-mæssigt mulig".

22. juni 2015

Teknisk udvalg: "De forbedrede levevilkår for malermuslingen vil sammen med projektet i Susåen/Torpe Kanal vedr. spildevandsindsatser, som er beskrevet i høringssvar til vandområde-planerne skabe et godt samspil og synergi projekterne imellem."