Naturpåvirkning

Næstved Kommunes projekt for at spare spildevandsudgifter - ved at føre Torpe Kanal uden om Bavelse sø - påvirker værdifuld natur

Vandstanden i Susåen skal sænkes, men den skal hæves i Bavelse sø!

Formålet med Næstved Kommunes Suså-Torpe Kanal projekt er at spare spildevandsudgifter. Ellers havde de lavet et alternativt projekt, hvor omløbsstryget ved Holløse Mølle blev forlænget of forbedret, og naturbelastningen i området bliver tålelig, samtidig med at der bliver mere fri bevægelighed i Susåen.

Næstved Kommunes projekt vil have disse konsekvenser

  • Bavelse sø bliver stemmet ca. 50 cm op, med en dæmning lige foran broen på Fuglebjergvej
  • Kulturmiljøet Holløse Mølle bliver en tom kulisse, som vil begynde et forfald fordi dens funktion som vandmølle ophører.
  • Vådområderne langs Susåen vil tørre ud, hvilket betyder at de ikke tilbageholder kvælstof og fosfor og der sker en stor kvælstof og CO2 udledning fra de udtørrede enge.
  • Iltindholdet neden for Holløse Mølle falder måske, for hvis stryget og sluserne fjernes, så bliver vandet iltet meget dårligere. Og kommunen har ikke dokumenteret at den ændrede å vil får højere iltindhold.
  • Iltindholdet i Susåen er i dag tilfredsstillende, det viser de faunaundersøgelser som NK-Forsyning har foretaget for at få projektet sat i gang. Dette kan blive sat overstyr.
  • Kanosejladsen vil blive påvirket. Det bliver vanskeligere, for nogen umuligt, at sejle op ad åen mellem Holløse Mølle og Bavelse sø.

 

Læs mere her

Naturen tager skade af at vandstanden i Susåen sænkes 1-1½ meter!

Det betyder nemlig, at over 20 hektar der i dag er sumpe eller våde enge bliver ødelagt.

Værdifuld natur ødelægges for at spare spildevandsudgifter.