Natur

Susåen har siden istiden løbet gennem Tystrup-Bavelse søerne, og derfor ned gennem den gamle tunneldal mod Karrebæk Fjord. I 11-12 hundrede tallet blev der etableret mølle ved Holløse, hvor man lavede en dæmning så der altid kunne være vand til mølledriften. Sidst i 1700 tallet var der 2 vandmøller ved Strids Møller, og en vandmølle ved Holløse. I forbindelse med etablering af den Danneskjoldske Kanal i 1810-13 blev møllediget ved Holløse formentligt forstærket, men siden er der ikke sket meget.

I august 1991 brød stigbordene ved Holløse Mølle sammen, og det resulterede i en større ombygning i 1992-93. Den gamle kammersluse fra den Danneskjoldske Kanal blev bygget om til et omløbsstryg, sådan at det blev muligt for ørreder og andre vandrende fisk at passere op ad åen. Da der samtidig også blev lavet et ny omløbsstryg ved Maglemølle, blev det for første gang siden før 1135 igen muligt for ørrederne at vandre op i Susåen.

Der er blevet udsat ørreder i Susåen i mange år. DTU Aqua i Silkeborg styrer udsætningen af ørreder i Danmark. I deres rapporter om ørredudsætninger i Karrebæk Fjord, beskriver de Stryget ved Holløse Mølle som meget fint og et godt sted for ørrederne.

I løbet af de mange år åen har været stemmet op, er der opstået en ballance i naturen. Åen er omgivet af vådområder, og der er gennem de seneste 20 år blevet gennemført flere projekter for at begrænse udledningen af kvælstof og fosfor til Susåen, og dermed til Karrebæk Fjord. Hvis vandstanden i Susåen mellem Holløse Mølle og Bavelse sø bliver sænket på den måde som Næstved Kommune foreslår, vil det betyde at de flotte vådområder som der er blevet etableret vil blive ødelagt, og det vil betyde at der kommer en masse ekstra kvælstof og fosfor ud i Karrebæk Fjord. Det vil også betyde, at der sker en større CO2 udledning fra områderne. Du kan læse mere om vådområder, miljø og klima på Styrelsen for Vand- og Naturforvalgnings hjemmeside.

Næstved Kommune har planlagt, at de vil bruge EU-midler til at lave et spildevandspojekt, og så bruge miljø og klimapenge på at erstatte de naturskader som spildevandsprojektet koster. Hvis de politiske partier skal betale EU-midler til bage, så risikerer Næstved Kommune også at komme til at gøre det, for de har ikke planlagt at lave de miljøfremmende tiltag som de har fået tilskud til, de vil bare bruge pengene på naturforarmning.

Naturen