Fisk i Susåen

Fisk i Susåen

I Susåen lever 21 af de 37 danske arter af ferskvandsfisk.

Det er forskellige fiskearter som lever i søerne, i bækkene og i åerne. Nogle fisk lever det samme sted hele livet, mens ørrederne vandrer op i vandløbet for at gyde på egnede steder, og vandre ned gennem vandløbet for at vokse sig større.

I bækkene konkurerer ørrederne med elritsen. Derfor har man stoppet med at udsætte ørreder i Torpe Kanal.

Der står ingen steder i sagen, at Næstved Kommune sørger for, at der heller ikke sættes ørreder ud, der hvor ørrederne konkurrerer med elritsen og den tykskallede malermusling.