Kano

Kanosejlads på Susåen

Ca 25.000 mennesker sejler hvert år på Susåen. De fleste sejler nedad åen, men der er også en hel del som "sejler op ad å'n, sejle nedad igen". Hvis projektet gennemføres, som Næstved Kommuen har planlagt, vil det blive en hård tur at sejle opad Susåen mellem Holløse Mølle og Bavelse sø. Det kan godt være, at 2 voksne personer kan gøre det, men en voksen kan næppe gøre det med et barn, og 2 skolebørn eller spejdere kan ikke gøre det. Og hvis du vil have en handicappet med på åen, så bliver det umuligt at sejle en tur fra Skelby til Bavelse sø og tilbage igen, eller fra Skelby og ned til Holløse Mølle.

Der kommer en dæmning på tværs af Bavelse sø, lige midt i det dejlige syn som i dag møder den sejlende, der kommer fra Skelby og stævner ud i Bavelse sø.

I dag sejler man og kan kigge ud over de våde enge med deres blomset og fugleliv. Hvis projektet bliver gennemført, bliver mindst halvdelen af åen sænket ned i en rende, hvor der er op til 1½ meter op til engene. Og når du sejler der, kan du ikke kigge ind til blomsterne og fuglelivet på engene og i sumpene.

Mere end 16 hektarer sumpe og våde enge forsvinder, hvilket betyder at der bliver udledt endnu mere fosfor og kvælstof fra Susåen. Det er virkelig en naturforarmning som vil blive gennemført.

Skal Susåen ikke være for alle?